Το Arkki στην παγκόσμια συλλογή HundrED 2020

Στην παγκόσμια συλλογή HundrED 2020 συμπεριλαμβάνεται το Arkki, έχοντας αναγνωριστεί ως μία από τις κορυφαίες και πιο εμπνευσμένες καινοτομίες στην εκπαίδευση βάσει 3 κριτηρίων: Καινοτομία, Επίδραση και Επεκτασιμότητα.

Η ετήσια Παγκόσμια Συλλογή HundrED’s αναδεικνύει 100 οργανισμούς από όλο τον κόσμο με τη μεγαλύτερη επιρροή στην εκπαίδευση K12. Ο στόχος της είναι να εμπνεύσει ένα εκπαιδευτικό κίνημα, βοηθώντας παιδαγωγικά υγιείς, φιλόδοξες καινοτομίες να εξαπλωθούν και να προσαρμοστούν σε πολλαπλά περιβάλλοντα σε όλο τον κόσμο.

Η επιλογή έγινε ανάμεσα σε 3404 οργανισμούς, από την ερευνητική ομάδα του HundrED και 150 μέλη της Ακαδημίας, που αποτελείται από ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, καινοτόμους, χρηματοδότες και ηγέτες από περισσότερες από 50 χώρες.

Στο πλαίσιο αυτής της διάκρισης, το Αrkki συμμετείχε στο διαδικτυακό εργαστήριο εκμάθησης Creative Splash- 3D για επαγγελματίες. (Νοέμβριος 2020), με την υποστήριξη της ομάδας BEEP LAB. Στο εργαστήριο αυτό έλαβαν μέρος χιλιάδες εκπαιδευτικοί, ερευνητές, ηγέτες πολιτικής, υπουργεία παιδείας, μαθητές, γονείς από 100 χώρες, οι οποίοι εξερεύνησαν την πρακτική μάθηση μέσω της αρχιτεκτονικής και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους

Όλες αυτές οι συμμετοχές & διακρίσεις, επιβραβεύουν την συνεχή προσπάθεια τoυ Αrkki να καλλιεργήσει στη νέα γενιά μια δημιουργική νοοτροπία, και να την εξοπλίσει με τις ικανότητες καινοτομίας που απαιτούνται στον 21ο αιώνα!