Φιλοσοφία ARKKI

Δημιουργική εκπαίδευση για μελλοντικούς καινοτόμους

 Χτίζουμε δημιουργούς εργασίας, όχι αναζητούντες εργασία!

Το Arkki στοχεύει να παρέχει στα παιδιά νέες δυνατότητες, αλλά και τα μέσα για να επηρεάσουν τη δημιουργία του μελλοντικού μας περιβάλλοντος, ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η ενασχόλησή τους.

   «Έχω μάθει δεξιότητες που μπορώ να εφαρμόσω σε όλους τους τομείς της ζωής … η μάθηση βάσει έργου Arkki μάς διδάσκει δημιουργικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Joosua Kuusela, μαθητής του Arkki 18 ετών, από την Φινλανδία.

STEAM και πέρα

Η βασισμένη στα φαινόμενα και πρακτική μάθηση του Arkki ενσωματώνει διαφορετικά θέματα STEAM, Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και υποστηρίζει την ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Το Arkki παρέχει δημιουργική εκπαίδευση χρησιμοποιώντας έργα αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού για την ενσωμάτωση διαφορετικών θεμάτων STEM, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση STEAM, όπου η αρχιτεκτονική είναι το «Α» αντί για τις τέχνες. Η αρχιτεκτονική είναι ιδανική για την ενσωμάτωση θεμάτων STEM, ανθρωπιστικών επιστημών και κοινωνικών επιστημών, λόγω του πολυτομεακού χαρακτήρα της, ενώ παράλληλα επιτρέπει την διεπιστημονική εργασία έργων συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων STEM, των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών.

Το 15ετές παιδαγωγικό πρόγραμμα του Arkki χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό ως μια διεπιστημονική προσέγγιση στη μάθηση που βασίζεται σε φαινόμενα, ενώ καλύπτει 1500 ώρες διδακτικού περιεχομένου.

    «Στα μαθηματικά δεν χρησιμοποιούμε τις δεξιότητές μας ούτε κάνουμε κάποια αρχιτεκτονική. Αυτός ο τρόπος χρήσης μαθηματικών δεξιοτήτων είναι πολύ πιο διασκεδαστικός.»

 «[Στα εργαστήρια του Αrkki]…πρέπει να κάνουμε τα πράγματα μόνοι μας και καταλήγουμε να μαθαίνουμε ακόμα κι αν δεν συνειδητοποιούμε ότι μαθαίνουμε.” Μαθητές Δ δημοτικού, Σχολή Taivalahti

Το πρόγραμμα Arkki και η παιδαγωγική προσέγγιση ενισχύουν τις δεξιότητες δημιουργικότητας και καινοτομίας, εμπλέκοντας συνεχώς τους μαθητές σε διαδικασίες σχεδιασμού σκέψης μέσω της πρόκλησης.

Δεξιότητες δια βίου μάθησης

Το Arkki προάγει την ενεργή μάθηση, δίνοντας στους μαθητές τη δύναμη και τις δεξιότητες να αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη της δικής τους μάθησης, και με τον τρόπο αυτό να αναπτυχθούν για να γίνουν δια βίου μαθητές.

Βασικός στόχος του Arkki είναι να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ποιοτικών χαρακτηριστικών όπως η περιέργεια, η επιμονή, η κοινωνική και πολιτιστική συνειδητοποίηση, καθώς και οι ικανότητες όπως δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.

Κυρίως όμως, μέσα από τα εργαστήρια τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες σκέψης ανώτερης τάξης του ανθρώπινου εγκεφάλου – όπως η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα.

Δημιουργικότητα &  Καινοτομία

Οι δεξιότητες που μας βοηθούν να λύσουμε προβλήματα όπως «τι να κάνουμε με όλες τις γνώσεις που έχουμε» και «πώς να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος».

Παιχνίδι – Δημιουργία – Επιτυχία

Τα παιδιά είναι από τη φύση τους περίεργα. Το πρόγραμμα Arkki χρησιμοποιεί μάθηση με βάση το παιχνίδι και υποστηρίζει τα παιδιά στη φυσική τους ικανότητα να αναρωτιούνται. Στα εργαστήρια του Αrkki τα παιδιά διευκολύνονται να εξερευνήσουν τα θαύματα του κόσμου γύρω τους, να εκφράσουν τις ιδέες τους, να κάνουν πρακτικά πειράματα και να συνεργαστούν.

Το σύνθημα του Arkki “Παίξτε – δημιουργήστε – πετύχετε!” υπογραμμίζει την παιχνιδιάρικη προσέγγιση στην ενεργή μάθηση και δίνει έμφαση στη δημιουργικότητα, τη φαντασία και άλλες σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα που απαιτούνται στο μέλλον, καθώς και τη σημασία των θετικών σχολίων και των κινήτρων στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας. Τα προγράμματα του Arkki κάνουν τη μάθηση διασκεδαστική και ελκυστική, ενώ παράλληλα προωθούν τη δια βίου μάθηση.

    «Νομίζω ότι αυτό είναι που χρειαζόμαστε για τα παιδιά μας εκτός από το κανονικό πρόγραμμα σπουδών. Ο τρόπος ενθάρρυνσης των παιδιών να σκέφτονται και να είναι δημιουργικοί, να φαντάζονται και να καινοτομούν.

    Φέρνω σίγουρα τα παιδιά μου ξανά στο Arkki! “

    Cindy Sirinya Bishop, 41 ετών, οικοδεσπότης, μοντέλο, ηθοποιός και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών. Ορισμένες από τις εκστρατείες της έλαβαν την υποστήριξη των γυναικών του ΟΗΕ και της κυβέρνησης της Ταϊλάνδης.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που βασίζονται στο φαινόμενο του Arkki έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε όλοι να μαθαίνουν μέσω επιτυχίας, θετικών σχολίων και συνεργατικής μάθησης. “Παίξτε, δημιουργήστε, πετύχετε!” είναι η ουσία της φιλοσοφίας του Arkki.

Η παιδαγωγική προσέγγιση του Arkki δίνει έμφαση σε πρακτικά κτίρια, δημιουργική επίλυση προβλημάτων και τρισδιάστατη κατασκευή. Στη φιλοσοφία του Arkki, κάθε παιδί είναι σημαντικό και οι μέθοδοι διδασκαλίας στοχεύουν στην ανάπτυξη της προσωπικής δημιουργικότητας και στην ενθάρρυνση της ατομικής μάθησης. Ο καθένας ανακαλύπτει τη δική του προσέγγιση και μπορεί να βιώσει την αίσθηση της επιτυχίας!

ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η δημιουργικότητα ορίζεται συνήθως ως η ικανότητα να ανακαλύπτει κανείς νέες και χρήσιμες ιδέες. Αυτό ισχύει για όλους τους τομείς της ζωής.

Η φινλανδική μάθηση στοχεύει στη διδασκαλία δεξιοτήτων στα παιδιά, αντί να επικεντρώνεται στην απομνημόνευση του συνεχώς αυξανόμενου όγκου γεγονότων.