Κέντρα Arkki

Τα κέντρα του Arkki είναι πιστοποιημένοι πάροχοι εκπαίδευσης, ενώ οι εκπαιδευτές είναι αρχιτέκτονες με παιδαγωγική πιστοποίηση από το Αrkki International.