Διαδικτυακά Εργαστήρια

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, πολλά εργαστήρια του Arkki πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα παιδιά να συνεχίσουν τη διαδικασία της μάθησης.

Επίσης, για την υποστήριξη της περιέργειας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας των παιδιών, το Arkki προσάρμοσε για οικιακή χρήση κάποια δωρεάν δημιουργικά εργαστήρια (Arkki @ home online)